Nasz zespół

Bartosz Kurzawa

Bartosz Kurzawa - KR - 3421

Absolwent:
Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, kierunek prawo,
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie. Posługuje się językiem angielskim, ukończył kurs języka angielskiego prawniczego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, (zaliczony z wynikiem dobrym międzynarodowy egzamin z języka angielskiego prawniczego TOLES poziom ADVANCED.

Poza bieżącym doradztwem prawnym oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, cały czas doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę w ramach kursów specjalistycznych  m.in:

 • 2011 - Ochrona danych osobowych – fuzje, przejęcia, audyt metodami CAAT
 • 2010 - Forum Ochrony Danych Osobowych
 • 2008 -2009 - Forum Ochrony Danych Osobowych – outsourcing przetwarzania danych osobowych, funkcji ABI, przetwarzanie danych osobowych w grupach kapitałowych
 • 03.2006 - FOIS (Future of Internet Technology) temat: Retencja danych w UE i Polsce;
 • 03.2006 - samoregulacja polityk ISP (Internet Service Provider) w odniesieniu do spamu internetowego;
 • 06.2005/2006 - „Forum Ochrony Danych Osobowych;
 • 05.2005 - Szkolenie Pt. „Media a prawo" – prowadzący prof. Barta, prof. Markiewicz.

Obszary specjalizacji:

 • Dane osobowe,
 • Telekomunikacja,
 • Zagadnienia Konsumenckie,
 • Usługi elektroniczne,
 • Własność intelektualna,
 • Due dilligence
 • Audyty danych osobowych
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Negocjacje handlowe.

Zajmuje się:

 • wdrażaniem procedur prawnych w Przedsiębiorstwach;
 • implementacją standardów przetwarzania danych osobowych w aspektach usług elektronicznych, prawa telekomunikacyjnego;
 • sporządzaniem i opiniowaniem umów, regulaminów, dokumentów prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, konsumenckiego, telekomunikacyjnego, pracy;
 • prowadzeniem procesów negocjacji, mediacji z kontrahentami spółki w przypadku kwestii spornych;
 • przeprowadzaniem audytów danych osobowych na potrzeby spółki;
 • obsługą procesów rejestracji znaków towarowych, oznaczeń geograficznych etc.;
 • prowadzeniem szkoleń z zakresu danych osobowych oraz prawa autorskiego i prasowego;

Obecnie współpracuję z jednym z wortali horyzontalnych oraz uczestniczę w pracach nad aktami prawnymi jako członek grupy prawnej Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Obecnie współpracuje z jednym z wiodących portali horyzontalnych w Polsce, reprezentuje również największą grupę wydawniczą w Polsce w ramach grupy wydawców wielomediowych IAB Polska.

Zespół osób współpracujących:

Katarzyna Chachlowska

Katarzyna Chachlowska – radca prawny nr KR-1921

 • Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Słuchaczka podyplomowego studium z zakresu Prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i w 2011r. została wpisana na listę radców prawnych pod nr KR-1921.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane zarówno w organach administracji publicznej, kancelariach prawnych jak też dużych międzynarodowych korporacjach jako tzw. „in house lawyer".
 • Posługuje się językiem angielskim, posiada certyfikat prawniczego języka angielskiego (Certyfikat Toles Higher).
 • Prywatnie miłośniczka podróży małych i dużych, dobrej kuchni i wina.
 • Wolny czas najchętniej spędza aktywnie, w terenie, na łonie przyrody.

Obszar specjalizacji

 • Dane osobowe,
 • Zagadnienia Konsumenckie,
 • Usługi elektroniczne,
 • Własność intelektualna,
 • Szkolenia,
 • Postępowania procesowe
 • Dobra osobiste
 • Nieuczciwa konkurencja
Adriana Gala

mgr Adriana Gala - Kurzawa

 • jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.
 • ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości - kierunek: Bankowość;
 • ukończyła studia podyplomowe na Akademii ekonomicznej w Katowicach, kierunek: Zamówienia Publiczne;
 • jest posiadaczem Certyfikatu Specjalisty ds. Kadr i płac uzyskanego podczas kursu szkoleniowego organizowanego przez Business Centre Club o/Katowice (2009)
Maja Maciejewska

mgr Maja Maciejewska

W ramach współpracy, Pani Maciejewska zajmuje się organizowaniem procesów personalnych m.in. w zakresie:

 • rekrutacji (tworzenie profilu poszukiwanego pracownika, opis stanowiska pracy w języku polskim i angielskim, organizacja i udział w rozmowach kwalifikacyjnych);
 • employer brandingu;
 • rozwoju (tworzenie Indywidualnych Planów Rozwoju (IDP)
 • oceniania i wynagradzania personelu określania potrzeb szkoleniowych pracowników (opracowanie planu szkoleń obowiązkowych i fakultatywnych, nadzór nad realizacją planów szkoleniowych);
 • doradztwa w budowaniu relacji ze związkami zawodowymi, tworzenie draftów porozumień, propozycji rozwiązania kwestii spornych, ofert skierowanych do pracowników, etc.

Pani Maja Maciejewska biegle posługuje się językiem angielskim.