Dane osobowe

Pracujemy z danymi osobowymi, to nasza codzienność, podobnie jak nasi klienci borykamy się z problemami i wymogami prawnymi nie zawsze idącymi w parze z celami procesów jakie zachodzą w przedsiębiorstwie.

Posiadając unikalną wiedzę mamy możliwość:

Przygotowujemy przedsiębiorców indywidualnych a także przedsiebiorstwa do wdrożenia zasad przetwarzania danych zgodnych z GDPR (Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) uchwalonym przez Parlament Europejski. Wykonujemy analizy usług, ze szczególnym uwzględnieniem usług elektronicznych pod kątem wymogów informacyjnych, zasad przetwarzania, analiz ryzyka.

Tworzymy wytyczne w zakresie dyrektyw postępowania privacy by design, privacy by default. Przeprowadzamy ocenę skutków dla ochrony danych ang. DPIA - Data Protection Impact Assessment.

Bartosz Kurzawa - radca prawny odpowiedzialny za praktykę ochrony prywatności w ramach usług elektronicznych oraz ochronę danych osobowych jest członkiem zespołu roboczego RODO/UODO w ramach Grupy Prawnej IAB Polska, odpowiedzialnego za opracowanie przewodnika w zakresie wdrożenia mechanizmów GDPR/RODO dla firm członkowskich i branżowego kodeksu dobrych praktych.

Prawidłowo wdrożone zasady i polityki przetwarzania danych osobowych powodują, że ten obszar nie jest obszarem ryzyka w działalności gospodarczej a dodatkowym składnikiem wpływającym na podwyższenie wartości przedsiębiorstwa i jego reputacji.

Zobacz również:

Obsługa prawna przedsiębiorców

W zakresie opracowywania i opiniowania umów standardowo wykorzystywanych w obrocie gospodarczym, jak i złożonych jak i dedykowanych rozwiązań do współpracy pomiędzy stronami z uwzględnieniem specyfiki biznesu.

Zobacz więcej
Compliance

Oferujemy m.in.:

  • tworzenie procedur wewnętrznych i przeprowadzenia audytów wewnętrznych (compliance);
  • szkolenia i warsztaty
Zobacz więcej
Dane osobowe - GIODO

Pracujemy z danymi osobowymi, to nasza codzienność, podobnie jak nasi klienci borykamy się z problemami i wymogami prawnymi nie zawsze idącymi w parze z celami procesów jakie zachodzą w przedsiębiorstwie.

Zobacz więcej
Due dilligence

Oferujemy doradztwo prawne począwszy od etapu pierwszych ustaleń pomiędzy stronami do finalizacji transakcji.

Zobacz więcej
Doradztwo osobiste

Doradztwo prawne skierowane do osób fizycznych wymaga szczególnego zaangażowania i troski o relacje. Wszak zaufanie i wielopłaszczyznowa relacja przekłada się na komfort we współpracy we wrażliwych obszarach doradczych. W ALL-BART za świadczenie tego typu usług odpowiada bezpośrednio mec. Katarzyna Chachlowska.

Zobacz więcej
Business support

Naszą misją jest wyręczanie naszych Klientów w sprawach rutynowych lub trudnych, niezwiązanych z ich głównym przedmiotem działalności a wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. W niektórych czynnościach możemy Cię wyręczyć w innych pomożemy przeprowadzić czynności w sposób najmniej kłopotliwy zgodnie z ich prawnym celem i wymogami określonymi w przepisach.

Zobacz więcej
Szkolenia, audyty

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenia z zakresu własności intelektualne, audyty przetwarzania danych (w tym za pomocą CAAT), start up dilligence audyty przejęciowe i sprzedażowe pod kątem legalności przetwarzania danych, ...

Zobacz więcej